Protectia datelor cu caracter personal

Protectia datelor cu caracter personal

 

1.      Site-ul annacori.md asigură protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal. 

2.      Date cu caracter personalinseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoană fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare,un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

3.      Site-ul annacori.md are acces la urmatoarele date ale utilizatorilor, o data ce acestia isi dau acordul, bifand casuta corespunzatoare consimtamantului expres: nume, prenume, sex, e-mail, telefon, data nasterii si adresa fizica.

 

4.      Aceste date personale colectate de catre site sunt stocate în conditii de securitate si nu sunt prelucrate in alt scop decat cel prevazut expres de site (livrare si facturare), precum si in scop statistic sau de marketing.

 

5.      Societatea primeste date personale precum nume, prenume, email, numar de telefon, sex, adresa fizica si colaboreaza cuGoogle Analytics, Google AdWords, MailChimp si Facebook Ads, pentru livrarea de anunturi puclicitare (reclame) in scop de marketing.

 

6.      Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent față de utilizator/client. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

 

7.       Datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea utilizatorilor pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar pe perioada nelimitata doar in scop statistic/de marketing.

 

8.       Utilizatorul are dreptul sa isi retraga în orice moment consimțământul. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

 

9.       Societatea furnizeaza utilizatorului/clientului informatii privind actiunile intreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fara intarzieri nejustificate si în orice caz in cel mult o lună de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu două luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numărul cererilor.

 

10.   Utilizatorul/clientul are dreptului de a solicita, in ceea ce priveste datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, in conformitate cu GDPR. (Dreptul la portabilitatea datelor: Utilizatorul/Clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal).

 

11.  Utilizatorul/clientul are dreptul de a obtine din partea societatii o confirmare ca se  prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la  datele respective, precum si la alte informatii legate de prelucrare, la cerere.

12.  In orice moment, utilizatorul/clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri.

 

17. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura în care este legata de marketingul direct respectiv.

18. Politica cookie este definita si detaliata printr-o pagina separata si se poate vizualiza accesand link-ul “Politica de Cookies”

19.    Cu privire la  maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor există posibilitatea de a depune o plângere precum si de a introduce o cale de atac judiciara.